Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

                                               w roku szkolnym 2021/2022

 

przewodniczacy - p.Przemysław Szostek

zastępca- p.Monika Benisz

skarbnik  - p.Joanna Gąsior

Komisja rewizyjna: p.Beata Gancarczyk, p.Ewa Mizera

 

 

 

PORADNIK MEN DLA RR

 

KONTO RADY RODZICÓW: 21 1560 0013 2000 1761 4963 5100