Z MATEMATYKĄ NA TY

 

Projekt "Z MATEMATYKĄ NA TY"-

EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA FUNDAMENTEM ROZWOJU

RYBNICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach, podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej 19 szkół podstawowych w Rybniku w tym 4 z oddziałami integracyjnymi i 1 szkoły specjalnej oraz stworzenie możliwości równego dostępu dla 2 226 w tym 1 155 uczniów i 1 071 uczennic do edukacji poza godzinami lekcyjnymi, poprzez realizację w okresie 24 miesięcy, zadań w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym także poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowego.

 

Projekt „Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

 

Zajęcia realizowane w naszej szkole:

Lp.

Nauczyciel

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

godzina

Zajęcia naukowo-techniczne i przyrodnicze dla uczniów młodszych ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

1

B. Motyka

Zajęcia wyrównawcze naukowo-techniczne i przyrodnicze dla klas I

poniedziałek

11:50 - 12:35

2

W. Panek

Zajęcia wyrównawcze naukowo-techniczne i przyrodnicze w klasach II

środa

11:50 - 12:35

3

M. Paszek

Zajęcia wyrównawcze naukowo-techniczne i przyrodnicze dla klas I

wtorek

15:25 - 16:10

4

G. Sobik

Zajęcia wyrównawcze naukowo-techniczne „Wiem coraz więcej” kl. III

wtorek

11:50 - 12:35

Zajęcia naukowo-techniczne i przyrodnicze dla uczniów starszych ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

5

C. Kamińska

Zajęcia wyrównawcze naukowo-techniczne – matematyka kl. IV b

poniedziałek

13:45 - 14:30

6

C. Kamińska

Zajęcia wyrównawcze naukowo-techniczne „Chcę wiedzieć więcej” kl. VII a

środa

14:35 - 15:20

7

B. Kuligowska

Zajęcia wyrównawcze naukowo-techniczne i przyrodnicze dla klas IV „Matematyka nie jest trudna”

poniedziałek

13:45 - 14:30

8

B. Kuligowska

Zajęcia wyrównawcze naukowo-techniczne i przyrodnicze dla klas VIII „Matematyka nie tylko dla orłów”

poniedziałek

14:35 - 15:20

9

L. Kwiatoń-Skura

Zajęcia wyrównawcze naukowo-techniczne w klasach V

piątek

08:00 - 08:45

10

L. Kwiatoń-Skura

Zajęcia wyrównawcze naukowo-techniczne w klasach VI

środa/piątek

14:35 - 15:20/ 12:55-13:40

Zajęcia z języka angielskiego

11

U. Kalwar

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego „English is fun”

piątek

09:45 - 10:30

12

U. Kalwar

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego „English is fun” gr. 2

środa

11:50 - 12:35

13

E. Serdakowska

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy 4

wtorek

14:35 - 15:20

14

S. Smyczek

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla klas V

wtorek

14:35 - 15:20

15

A. Stajer

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas VI

środa

07:10 - 07:55

Zajęcia matemtyczno-przrodnicze edukacja wczesnszkolna

16

B. Karwot

Kółko rozwijające naukow-techniczne i przyrodnicze dla klas II „Dociekliwe sówki”

piątek

08:00 -08:45

17

B. Karwot

Kółko rozwijające naukow-techniczne i przyrodnicze dla klas II „Dociekliwe sówki” II

środa

10:40 - 11:25

18

W. Kieloch

Kółko rozwijające naukowo-techniczne i przyrodnicze dla klas III „Świat wokół nas”

wtorek

09:45 - 10:30

19

W. Panek

Zajęcia rozwijające naukowo-techniczne i przyrodnicze „Wyprawa do Krainy Wiedzy” dla klasy II

poniedziałek

12:55 - 13:40

20

M. Paszek

Kółko rozwijające naukowo-techniczne i przyrodnicze dla klas I „Świetlik”

czwartek

15:25 - 16:10

21

G. Sobik

Kółko rozwijające naukowo-techniczne i przyrodnicze dla klasy III a „Poszukiwacze wiedzy”

poniedziałek

11:50 - 12:35

22

G. Sobik

Kółko rozwijające naukowo – techniczne i przyrodnicze dla klasy III a „Omnibus”

piątek

08:00 -08:45

Zajęcia matematyczne II etap edukacji

23

C. Kamińska

Kółko rozwijające z matematyki kl. VII a „Dociekliwy matematyk”

piątek

07:10 - 07:55

Kółko przyrodnicze-matematyczne II etap edukacji

24

L. Broy-Pogorzelska

Klub młodego przyrodnika – kółko przyrodnicze dla klas czwartych

poniedziałek

14:35 - 15:20

25

L. Broy-Pogorzelska

Kółko przyrodnicze dla klas szóstych „Badam i obserwuję”

czwartek

14:35 - 15:20

Zajęcia z logopedii

26

A. Podlasiak-Makowska

Zajęcia logopedyczne „Mówię wyraźnie”

poniedziałek/czwartek

11:50 - 12:35/ 08:00 - 08:45

Zajęcia psychoedukacyjne

27

G. Sikora

Zajęcia ,,Ja w społeczeństwie i grupie rówieśniczej”

wtorek

08:50 - 09:35

28

G. Sikora

Zajęcia ,,Ja w społeczeństwie i grupie rówieśniczej” II

czwartek

12:55 - 13:40

29

G. Sikora

Zajęcia ,,Ja w społeczeństwie i grupie rówieśniczej” III

środa

13:45 - 14:30

IMG 20191018 082358

IMG 20191004 081831