Rada Pedagogiczna

 

RADA PEDAGOGICZNA
 

DYREKTOR SZKOŁY

 

                                mgr Teresa Uchyła

  

ZASTĘPCA DYREKTORA 

 

                                mgr Lucyna Kwiatoń - Skura

                              

GRONO PEDAGOGICZNE


- edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Motyka
mgr Mirosława Paszek
mgr Wiesława Panek
mgr Wiesława Kieloch
mgr Grażyna Sobik 
mgr Patrycja Sochacka

- język polski
mgr Ewa Serdakowska

mgr Agnieszka Doniec
mgr Dorota Łęcka - Dudzik
mgr Teresa Przeliorz
mgr Agnieszka Stajer

- język angielski
mgr Agnieszka Stajer

mgr Urszula Kalwar
mgr Ewa Serdakowska
mgr Sylwia Smyczek
mgr Jagoda Muras
 
- język niemiecki
mgr Martyna Błaszczyk


- matematyka
mgr Beata Kuligowska
mgr Celina Kamińska
mgr inż Katarzyna Kuźniarska

 mgr Jolanta Syrnicka


- historia i społeczeństwo/ historia
mgr Bożena Fojcik 
mgr Piotr Pietrzak

- wiedza o społeczeństwie
mgr Piotr Pietrzak

- przyroda
mgr Liliana Broy - Pogorzelska

 
- biologia
mgr Małgorzata Wałach
mgr Liliana Broy-Pogorzelska
 
- fizyka
mgr Beata Kuligowska
 
- chemia
mgr Marta Kowalska
 
- geografia
mgr Sylwia Smyczek
mgr Liliana Broy-Pogorzelska

- informatyka
mgr Teresa Uchyła
mgr Jolanta Syrnicka
Bogumiła Wasiniewska
 
- technika
mgr Liliana Broy-Pogorzelska
mgr Małgorzata Wałach

- wychowanie fizyczne
mgr Michał Bober
mgr Radosław Kasprzak
mgr Jarosław Salamon

- muzyka
mgr Lucyna Kwiatoń - Skura
mgr Marcin Ochojski

 

- plastyka
mgr Monika Pielorz
 
- edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jolanta Syrnicka

- religia
ks Krzysztof Michalik
mgr Barbara Sojka
mgr Edyta Oślizło

 

- Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Edyta Oślizło
mgr Bożena Fojcik

 

- zajęcia rewalidacyjne
mgr Ewa Piątek
 
- pedagog
mgr Gabriela Sikora
 
- świetlica
mgr Aldona Ottlik
mgr Bożena Fojcik
mgr Monika Pielorz
Bogumiła Wasiniewska
mgr Małgorzata Wałach
mgr inż Katarzyna Kuźniarska

- biblioteka
mgr Iwona Ostrzołek - Bober

 

Pedagog szkolny - p. Gabriela Sikora

poniedziałek-
wtorek-
środa-
czwartek-
piątek -
 
 

Logopeda szkolny - p. Agnieszka Podlasiak

poniedziałek-
wtorek-
środa-
czwartek-
piątek -