ERASMUS+


WYNIKI KONKURSÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH OBU PROJEKTÓW ERASMUS+

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE KONKURSY

 

 

 

Learn to say what you want

 

Naucz się powiedzieć to, co chcesz

 

program Erasmus+

Edukacja Szkolna - Partnerstwa Strategiczne

 

1 września 2017 r. nasza szkoła rozpoczęła kolejną współpracę w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych, Erasmus+. Projekt obejmuje pięć państw partnerskich: Węgry - koordynatora, Portugalię, Włochy, Grecję i Polskę. Projekt będzie trwał trzy lata, do sierpnia 2020 r. i obejmuje uczniów klas VI i VII.

 

Do uczestnictwa w projekcie niezbędne jest wyrażenie pisemnej zgody opiekunów prawnych ucznia. Kryteria dotyczące wyboru uczniów na mobilności oraz szczegółowy REGULAMIN są umieszczone w zakładce ERASMUS+ 2017-2020.

 

Uczniowie pięciu szkół będą wspólnie tworzyli projekty mające na celu rozwijanie umiejętności mówienia w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Będą prowadzone zajęcia z partnerami za pośrednictwem Skype'a, wykorzystywane tablice interaktywne, kamery i inny sprzęt oraz aplikacje mające usprawnić umiejętność skutecznego komunikowania się w języku angielskim. 

 

W ramach projektu będą miały miejsce liczne konkursy mające na celu motywowanie do wykorzystania nowoczesnych technologii do nauki języka obcego.

 

 

 

Let's explore Europe - together we are one

 

Odkrywajmy Europę - razem stanowimy jedność

 

 

program Erasmus+

Edukacja Szkolna - Partnerstwa Strategiczne

  

1 września 2016 r. nasza szkoła rozpoczęła współpracę w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych, Erasmus+. Projekt obejmuje pięć państw partnerskich: Niemcy - koordynatora, Portugalię, Litwę, Turcję i Polskę. Projekt będzie trwał trzy lata, do sierpnia 2019 r. i obejmuje głównie uczniów klas I - V.

 

Uczniowie biorą udział w wymianie listów i kartek świątecznych, w wielu konkursach międzynarodowych oraz w wymianach zagranicznych. Do uczestnictwa w projekcie niezbędne jest wyrażenie pisemnej zgody opiekunów prawnych ucznia. Kryteria dotyczące wyboru uczniów na mobilności oraz szczegółowy REGULAMIN są umieszczone w zakładce ERASMUS+ 2016-2019.

 

Uczniowie pięciu szkół będą wspólnie tworzyli kalendarz na rok 2017, 2018 i 2019, książkę kucharską z potrawami charakterystycznymi dla danego kraju, powstanie również księga sportu, puzzle z krajobrazem i charakterystycznymi miejscami każdego kraju oraz nagrana zostanie płyta CD, zawierająca lokalne pieśni i tańce. Ponadto, uczniowie będą prowadzili obserwację pogody o każdej porze roku, w celu wskazania różnic i podobieństw między krajami, będą również tworzyli liczne gry, typu memo, karty aby w ciekawy sposób poznać zwyczaje i cechy charakterystyczne krajów partnerskich.