O Szkole

 

   NASZA SZKOŁA
 

        Szkoła Podstawowa nr 16 w Rybniku mieści się w dzielnicy Boguszowice, w sąsiedztwie parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Przedszkola nr 18. Obwód szkoły obejmuje wiele ulic znajdujących się na dużym obszarze. Wychodząc naprzeciw życzeniom rodziców, dyrekcja placówki przyjmuje uczniów spoza rejonu. Instytucja aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego.


Baza materialna szkoły:

 • - specjalistyczna sala do nauczania języków obcych,
 • - pracownia komputerowa,
 • - siłownia,
 • - sala gimnastyczna,
 • - boiska sportowe, skocznia, bieżnia,
 • - biblioteka z pracownią multimedialną,
 • - świetlica z zapleczem multimedialnym,
 • - ogród dendrologiczny, w którym prowadzone są  lekcje przyrody,
 • - izba pamięci, w której zgromadzono liczne eksponaty związane z życiem i pracą mieszkańców dzielnicy. (więcej)

Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój swoich wychowanków:

 • - zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • - prowadzi nauczanie w języku angielskim,
 • - od klasy I odbywają się zajęcia z informatyki,
 • - daje możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów prowadząc liczne koła zainteresowań,
 • - uczniowie mają możliwość uczestniczenia w  konkursach szkolnych oraz reprezentowania szkoły na szczeblu miejskim i wojewódzkim,
 • - gdzie odnoszą znaczące sukcesy,
 • - absolwenci naszej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki na sprawdzianie kompetencji po klasie VI.

Cele i zadania szkoły:

 • - umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • - stwarza warunki do wyrównywania braków z przedmiotów w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych,
 • - umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,
 • - kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające zrealizowaniu celów i zasad przyjętych w programie wychowawczym we współpracy z
 • - domem rodzinnym, parafią i organizacjami młodzieżowymi, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

Absolwent naszej szkoły jest:

 • - tolerancyjny ,
 • - dobrze zaadaptowany w swoim środowisku,
 • - aktywny ,
 • - rozważny,
 • - ciekawy świata,
 • - uczciwy,
 • - otwarty, 
 • - krytyczny,
 • - odpowiedzialny.

Przez uczniów i rodziców placówka jest oceniana jako bezpieczna i przyjazna dziecku.